Takarbeid

 • Takstein (alle typer)
 • Sedumtak
 • Takpapp
 • Ranketekking/båndtekking
 • Skifer
 • Torvtak
 • Pipe/Takhatt
 • Gesimsbeslag
 • Rutetekking
 • Etablering av lufting på tak
 • Lekkasjesøk
 • Utbedring av råteskade
 • Varmkonstruksjon av tak (iht. tek. 17)
 • Taksteinsplater (alle typer)
 • Takrenner/Nedløp
 • Snøfanger
 • Takstiger/plattformer
 • Asbestsanering

Tak